Microsoft SharePoint Online

Warianty zakupu serwisu Sharepoint

Nasza znana technologia, Microsoft SharePoint Server, udostępniana w formie usługi online, umożliwia wykorzystanie środowiska chmury w organizacji. Usługa SharePoint Online pozwala na tworzenie witryn służących do udostępniania informacji i dokumentów kolegom i klientom.

Funkcje

  • Zarządzanie ważnymi dokumentami i udostępnianie ich kolegom.

  • Udostępnianie kolegom osobistych analiz i aktualizacji stanu.

  • Synchronizowanie pracy zespołów i zarządzanie ważnymi projektami.

  • Łatwe wyszukiwanie ważnych dokumentów i osób.

  • Dostęp do aktualnych informacji i wiadomości firmowych.

  • Tworzenie dokumentów pakietu Microsoft Office i zapisywanie ich bezpośrednio w usłudze SharePoint Online.

  • Ochrona ważnej zawartości przy użyciu uprawnień na poziomie dokumentu.

  • Dostęp do ważnych dokumentów offline przy użyciu obszaru roboczego programu SharePoint.

  • Umożliwienie komunikacji ze współpracownikami w czasie rzeczywistym z usługi SharePoint Online.

  • Kontrolowanie świadczenia usług, monitorowania i raportowania przy użyciu pojedynczej konsoli ułatwiającej zarządzanie.

Zrzuty ekranu

SharePoint MySites

Usługa MySites udostępnia osobistą witrynę i centralną lokalizację, w której pracownicy mogą zarządzać i zapisywać dokumenty, zasoby, łącza i kontakty, oferując także bogaty zestaw nowych funkcji społecznościowych i udostępniania.

Ułatwione tworzenie witryn

Łatwe tworzenie, dostosowywanie i zarządzenie witrynami intranetu i zespołu.

Wyświetlanie i udostępnianie dokumentów pakietu Office

Wyświetlaj i udostępniaj dokumenty pakietu Office bezpośrednio w przeglądarce (Firefox, Safari i Internet Explorer).

* Dostęp z urządzeń przenośnych wymaga łączności Wi-Fi lub zależy od zasięgu sieci komórkowej.